top of page

OUR STUDENTS

On January 27, 2024, Armenian Mesrobian School students, Vazrig Kizirian (7th), Lorig Artinian (10th), and Narod Ekmekjian (11th), participated in AEF’s Annual Oratory Competition held at UCLA. We are so proud of our students’ dedication and hard work as they prepared for the competition.

Congratulations to Narod Ekmekjian for winning in her category—High School English!

Մեսրոպեան Ազգային Վարժարանէն երեք աշակերտներ՝ Վարագ Գիզիրեան (7րդ ) , Լորիկ Արթինեան (10րդ) եւ Նարօտ Էքմէքճեան (11րդ) փայլուն ձեւով ներկայացուցին մեր վարժարանը AEF ի կազմակերպած տարեկան ճարտասանական մրցոյթին:

Մենք հպարտ ենք մեր մասնակից երեք աշակերտներով եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք բոլորին:

Ուրախ ենք յայտնելու, որ Նարօտ Էքմէքճեան դարձաւ Երկրորդականի Անգլերէն բաժինի մրցոյթին յաղթողը:

Employee of the month professional - Made with PosterMyWall.jpg
IMG_4321.jpg
IMG_9103.jpg
IMG_9106.jpg
IMG_9411.JPG
DSC09252.jpg
character-awards-logo.jpg
2023- Lucin Arezouyan (Class of 2024) was awarded the CIF "Champions for Character" Award. 
unnamed (6).jpg
unnamed (5).jpg
2023- Sophomore Matthew Jospephbek was placed 1st in the nation in the Men's U17 Quad at the USRowing National Championships in Sarasota, FL. 
Charlie2.jpg
2022- Mesrobian Student Wins Gold at Regatta Race in Canada
Charlie Josephbek, 16, sophomore at Armenian Mesrobian High School, was part of a select group of top rowers from across the nation to be invited to the 2022 U19 Men’s National Team Selection Camp this summer. Charlie's team won the gold medal for Team USA. 
20230926_112324.jpg

Events and Activities

bottom of page